Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązują nowe regulacje związane z przetwarzaniem danych osobowych – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO). Zgodnie z RODO dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. 

Z uwagi na powyższe prosimy o zapoznanie się z poniższą polityką prywatności.

 1. Administratorem udostępnionych przez Państwa danych osobowych jest CEDR Joanna Sadowska z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 02-747), ul. Kuratowskiego 4/17. Możesz się z nami skontaktować za pośrednictwem adresu mailowego: [email protected], oraz pod numerem telefonu +48 609 194 369. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Pełen dostęp do baz danych posiadają jedynie osoby należycie uprawnione przez Administratora. Administrator zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
 2. Dane osobowe są przetwarzane w celu umożliwienia nam kontaktu z Państwem za pośrednictwem strony internetowej www.alushelf.com  –  w celu odpowiedzi na przesłane zapytanie i przedstawienia oferty na produkt, w celach statystycznych, jak również celem realizacji marketingu bezpośredniego dotyczącego własnych produktów np. wysyłkę newslettera na adres mailowy, co stanowi tzw. prawnie uzasadniony interes Cedr Joanna Sadowska na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO. Podanie danych osobowych w celu uzyskania dostępu do usług świadczonych za pośrednictwem naszej strony internetowej jest dobrowolne, ale jest również warunkiem ich świadczenia. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie zatem niemożność realizacji usług. Jednocześnie osoby odwiedzające stronę www.alushelf.com mogą ją przeglądać bez uprzedniej rejestracji oraz podawania danych osobowych.
 3. Dane osobowe podlegające przetwarzaniu to Państwa nazwisko, imię, nr telefonu i email. Możemy zbierać jeszcze inne dane, które udostępnią nam Państwo w ramach poszczególnych funkcjonalności naszej witryny internetowej (np. w ramach kampanii promocyjnych, konkursów itp.). W tym wypadku zostaną Państwo o tym osobno poinformowani.
 4. Dane osobowe przez Państwa podane mogą być przetwarzane także przez podmioty trzecie do celów administrowania stroną www.alushelf.com, oraz do celów statystycznych (Google LLC).
 5. Dane osobowe nie są przekazywane innym odbiorcom, organizacji międzynarodowej czy do państw trzecich.
 6. Osoba której dane dotyczą ma prawo do:
  • dostępu do swoich danych osobowych, 
  • uzyskania informacji, czy przetwarzane są jej dane osobowe, jak również informacji co do celów przetwarzania, kategorii danych osobowych, odbiorców danych lub ich kategorii, okresu przechowywania danych osobowych lub kryteriów jego ustalania, źródła pozyskania danych, o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych i konsekwencjach takiego przetwarzania danych osoby,  przekazywania danych osobowych do Państwa trzeciego i stosowanych zabezpieczeniach,
  • żądania kopii przetwarzanych danych osobowych,
  • sprostowania oraz usunięcia danych osobowych; usunięcie niektórych danych może uniemożliwić nam świadczenie usług w związku z którymi konieczne jest przetwarzanie danych osobowych, które zostały udostępnione; mimo żądania usunięcia Administrator zachowuje uprawnienie do przetwarzania niektórych danych osobowych na zasadach określonych w RODO,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie,
  • wniesienia sprzeciwu co od przetwarzania danych osobowych, w przypadku gdy zgodne z prawem działania Administratora mimo wszystko naruszają interesy, prawa lub wolności osoby, której dane dotyczą, żądania przekazania przetwarzanych danych osobowych, wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru. 
 7. Na podstawie danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się profilowania po stronie Administratora danych osobowych.
 8. Okres przechowywania danych osobowych różni się w zależności od celu, w jakim dane są wykorzystywane. Dane osobowe:
  • przetwarzane na podstawie udzielonej zgody są przechowywane przez Administratora aż do momentu jej cofnięcia,
  • przetwarzane w celu wykonania umowy – do momentu jej wygaśnięcia, jednak zgodnie z RODO, dane te mogą być przetwarzane po wygaśnięciu umowy, jeśli będzie to uzasadnione np. w celu dochodzenia roszczeń lub celach rozliczeniowych; dane udostępnione dla wykonania umowy nigdy nie będą przechowywane przez okres dłuższy niż jest to konieczne,
  • przetwarzane dla realizacji uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane aż do momentu zgłoszenia przez Państwa uzasadnionego sprzeciwu.
 9. Strona www.alushelf.com używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach reklamowych i statystycznych oraz w aby dostosować nasz serwis do indywidualnych potrzeb użytkowników. Cookies to pliki znajdujące się na Państwa urządzeniach, które zawierają informacje w postaci unikalnych danych identyfikujących urządzenie oraz danych statystycznych dotyczących podejmowanych przez Państwa działań w ramach naszej witryny. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Dane zawarte w Cookies i Local Storage nie pozwalają na bezpośrednią identyfikację osoby fizycznej. Pozwalają zidentyfikować jedynie urządzenie, z którego Państwo korzystają.
 10. Niniejsza polityka prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.